Hem > Kunskap > Innehåll
Artemia liv vana
- Feb 11, 2018 -

Djuren är ett biologiskt bred salt, under naturliga förhållanden, som lever i salthalt med saltlösning och saltvatten. Saltvattensaltigheten över 27% kan fortfarande överleva. Kroppsfärg och storlek är nära besläktade med salthalten i vattenkroppen som bor. I vatten med hög salthalt är kroppen röd och individen är liten. När salthalten minskar, färgar kroppsfärgen gradvis och kroppslängden ökar gradvis. Djurs tillväxt är också nära relaterat till mat och temperatur. I naturligt vatten är de monocytogener och organiska skräp som huvudmat, den optimala tillväxttemperaturen är cirka 25 ~ 30 ° C.