Hem > Kunskap > Innehåll
Artemia gyendevanor
- Feb 11, 2018 -

Spawning vanor: Artemia är dioecious, men på våren och sommaren parthenogenes, vanligtvis ses som kvinnlig. Manspersoner ser mindre. Från slutet av juni till slutet av november är Artemia uppfödningssäsong. På vår och sommar producerar honung ägg (icke-spermatozoa), mognad utan befruktning lukt kan vara nauplii, utvecklas till honor. Hösten förändras i miljöförhållanden, den sexuella reproduktionslinjen, den här gången visade manen vilande period (även känd som vinterägg). Höst- och vintersäsonger, temperaturfall, minskad salthalt, löst syre minskade med 2 mg / l och andra miljöfaktorer kan orsaka att Artemia producerar vilande ägg. Vilande ägg har ett tjockare skal, rund, taupe, diameter 2,00-2,80 mm. På grund av ursprung, säsong varierar olika reproduktionsmetoder i storlek. Flytande i vattnet eller suspenderat i vattnet, kan simma genom den kalla lera i vattnet, kan överleva i torra eller andra hårda miljöer, det kan vara långsiktigt bevarande. Artemia-kvinnor har vana att hålla ägg. Sommarägg som produceras av honan kan utvecklas inom oocyten och kläcka efter nauplii och lämna moderen. Varje fecundity av 70-110 eller så, men under förhållandena inom inomhuskultur, deras fecundity mindre, vardera ca 30-40. Varje kvinnlig kropp spawns ca 3 gånger under en livstid


Ett par: Artemia avelshantering

Nästa: Nej